Zpět


Stáhnout celý časopis 2018/5

 

OBSAH 5/ 2018

Část 1. Optimalizace nákladů

 • Rozdíly mezi fyzickou a právnickou osobou
  Ing. František Elis, daňový poradce evid. č. 0056
 • Zdravotní pojištění a příjmy
  Ing. Antonín Daněk, odborník na zdravotní pojištění
 • Benefity
  Ing. František Elis, daňový poradce evid. č. 0056
 • Přeplatek mzdy
  Richard W. Fetter, právník zabývající se občanským a pracovním právem
 • Spolupracující osoby
  Ing. František Elis, daňový poradce evid. č. 0056
 • Darování mezi manželi
  Richard W. Fetter, právník zabývající se občanským a pracovním právem
 • Švarcsystém ve světle judikatury soudního dvora EU
  JUDr. Jakub Halíř, ředitel odboru sociálního pojištění pracoviště ČSSZ Brno


Část 2. Dovolená

 • Dovolená v kratším pracovním úvazku
  Richard W. Fetter, právník zabývající se občanským a pracovním právem
 • Nevyčerpaná dovolená 2018 – převod do roku 2019
  Richard W. Fetter, právník zabývající se občanským a pracovním právem


Část 3. Legislativa / Smluvní vztahy

 • Ještě k novele vyhlášky o zdravotnické dokumentaci
  JUDr. Jan Mach, advokát převážně zaměřený na problematiku zdravotnictví
 • K úhradové vyhlášce na rok 2019
  JUDr. Jan Mach, advokát převážně zaměřený na problematiku zdravotnictví
 • Zvýšení rozhodné částky příjmu
  Ing. Antonín Daněk, odborník na zdravotní pojištění


Část 4. Osobnostní rozvoj

 • Psychopatie a psychopati
  Doc. MUDr. Libuše Čeledová, PhD., přednostka Ústavu sociálního a posudkového lékařství Lékařské fakulty v Plzni
www.mo-je.cz