Informace pro lékařské praxe je odborný časopis, specializující se na řízení soukromých zdravotnických zařízení a lékáren. Časopis je praktickým rádcem každého provozovatele zdravotnického zařízení.

Čtenáři získají podstatné a relevantní informace okamžitě a bez nutnosti hledání v obsáhlých a obecných právních a daňových předpisech, které se zdravotnictví týkají jen částečně.

Po 21 letech vydávání časopisu Informace pro lékařské praxe jsme se rozhodli ke změně. Časopis jsme zakládali v době, kdy se mnoho lékařů privatizovalo. Uměli dobře léčit, ale provoz jim do privatizace zajišťovaly aparáty poliklinik. Většinou neměli dostatek finančních prostředků, aby si zaplatili právníky, daňové poradce a další nemedicínské specialisty, a tak se vše řešilo dle individuálních možností.

Domnívali jsme se, že vydáme několik instruktivních čísel k vedení lékařské praxe a skončíme. Jako autory článků jsme oslovovali přední odborníky, kteří této nemedicínské problematice rozumí nebo legislativu často i tvoří. Neuměli jsme ale najít okamžik, kdy můžeme s vydáváním časopisu přestat. Naši legislativci nás v rychlém tempu zásobovali a zásobují novými zákony, vyhláškami a novelami. Problematika je stále složitější a nelze ji celou obsáhnout. Podnikatel by ale měl vědět všechno a povinností stále přibývá.

Změny, které chystáme od roku 2020, nám umožní větší volnost. Nebudeme již obnovovat předplatné časopisu Informace pro lékařské praxe. Časopis bude vycházet podle potřeby informovat a bude rozesílán lékařům zdarma. Přednost budou mít lékaři, kteří byli v roce 2019 předplatiteli našeho časopisu, a všichni další, kteří projeví o časopis písemně zájem na adrese redakce nebo na e-mailu info@infolekar.cz.

Garantujeme čtenářům, že s naším časopisem ušetří čas i peníze.

Děkujeme dlouholetým odběratelům za podporu a věříme, že i v budoucnu naleznete v našem časopise pro svou praxi mnoho užitečného!

 

Adresa redakce:

Informace pro lékařské praxe
vydavatel: Švejnohová a přátelé s.r.o.
Konstantinova 20, 149 00 Praha 4
IČO 27138933
DIČ CZ27138933
e-mail: info@infolekar.cz
tel: 267 910 430

 
www.mo-je.cz