Šéfredaktor MUDr. Hana Taxová, praktický lékař pro děti a dorost

Prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc., přednosta 1.dětské interní kliniky LF MU Brno a FN Brno-Bohunice

Doc. MUDr. Anna Nečasová, CSc., pracoviště 1.kardiologické kliniky FN Brno-Bohunice

MUDr. Věra Ševčíková, odborná asistentka ÚVL UK Praha, praktický lékař pro děti a dorost

Ing. František Elis, daňový poradce 0056

JUDr. Ing. Jaroslav Hostinský, advokát v Praze, Katedra práva VŠE v Praze

JUDr. Ing. Lubomír Janoušek, Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu

JUDr. Jan Mach, advokát v Praze, odborný asistent IPVZ, katedra medicínského práva

RNDr. Marek Petráš, Ph.D., předseda Odborného spolku pro očkování, z. s.

Jan Pištek, odborný asistent, akademický malíř

www.mo-je.cz