Zpět


Stáhnout celý časopis 2018/4

 

OBSAH 4/ 2018

Část 1. Nemoc

 • Zdravotní pojištění a vliv nemoci u lékaře - podnikatele
  Ing. Antonín Daněk, odborník na zdravotní pojištění
 • OSVČ a nemocenské pojištění
  Šárka Gregorová, metodik sociální pojištění OSVČ, ČSSZ
 • Společníci a jednatelé s.r.o. a zdravotní pojištění
  Ing. Antonín Daněk, odborník na zdravotní pojištění
 • Institut ochranné lhůty v nemocenském a zdravotním pojištění
  Ing. Antonín Daněk, odborník na zdravotní pojištění
 • Evropská unie - zdravotní pojištění a nemoc výdělečně činných osob
  Ing. Antonín Daněk, odborník na zdravotní pojištění
 • Nemoc a podpora v nezaměstnanosti
  Ing. Antonín Daněk, odborník na zdravotní pojištění
 • Zdravotní nezpůsobilost, rozvázání pracovního poměru
  Richard W. Fetter, právník zabývající se občanským a pracovním právem
 • Renty za mimopracovní poškození zdraví
  Richard W. Fetter, právník zabývající se občanským a pracovním právem


Část 2. Legislativa / Smluvní vztahy

 • GDPR v souvislostech zdravotního pojištění
  Ing. Antonín Daněk, odborník na zdravotní pojištění
 • Převod lékařské praxe
  Ing. František Elis, daňový poradce evid. č. 0056
 • Novela vyhlášky o zdravotnické dokumentaci
  JUDr. Jan Mach, advokát převážně zaměřený na problematiku zdravotnictví
 • Účtování náhrady
  JUDr. Jan Mach, advokát převážně zaměřený na problematiku zdravotnictví


Část 3. Aktuality

 • Dotazy na domovy důchodců
  Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí VZP
 • Zdravotnici, právo a praxe – anotace a recenze knihy
  Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.


www.mo-je.cz