Zpět

 


Stáhnout celý časopis 2017/5


OBSAH 5/2017

Část 1. Lékař a nemovitost

 • Ordinace v rodinném domě
  Ing. František Elis, daňový poradce evid. č. 0056
 • Přirůstání dědických podílů
  Richard W. Fetter, právník zabývající se občanským a pracovním právem


Část 2. Pracovní poměr a pojištění

 • Pracovní pohotovost
  Richard W. Fetter, právník zabývající se občanským a pracovním právem
 • Neplacené volno
  Richard W. Fetter, právník zabývající se občanským a pracovním právem
 • Kratší pracovní úvazky
  Richard W. Fetter, právník zabývající se občanským a pracovním právem
 • Zvýšení vyměřovacího základu u osob, za které platí pojistné stát
  Ing. Antonín Daněk, odborník na zdravotní pojištění
 • Je přípustná zkušební doba při přechodu z dohody do pracovního poměru?
  Richard W. Fetter, právník zabývající se občanským a pracovním právem


Část 3. Očkování

 • Úhrady očkování proti chřipce
  Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí VZP
 • Očkování proti pneumokokovým nákazám u dětí i u dospělých
  RNDr. Marek Petráš, PhD., předseda Odborného spolku pro očkování, z.s.


Část 4. Poradna

 • Některé právní aktuality ve zdravotnictví
  JUDr. Jan Mach, advokát převážně zaměřený na problematiku zdravotnictví
 • Nejasnosti v poskytování cestovních náhrad
  JUDr. Salačová, odbornice v oblasti pracovního práva
 • Daňové tabulky pro zdaňovací období kalendářního roku 2017
  Ing. František Elis, daňový poradce evid. č. 0056
 • Sjeté pneumatiky a autohavárie
  Richard W. Fetter, právník zabývající se občanským a pracovním právem


Část 5. Důchod

 • Žádosti o zvýšení důchodu
  Jana Buraňová, ředitelka odboru komunikace a tisková mluvčí ČSSZ
 • Důchod před dosažením důchodového věku a výdělečná činnost
  Ivana Potměšilová, pracuje v call centru ČSSZ
www.mo-je.cz