Zpět

OBSAH 6/2016

Článek ke stažení 6/2016

Část 1. Provozování praxe

 • Převod a následné provozování lékařské praxe (závěrečná část)
  Ing. František Elis, daňový poradce evid. č. 0056
  PhDr. Kateřina Elisová, odborná poradkyně PEF


Část 2. Minimální mzda

 • Minimální mzda v roce 2017
  Richard W. Fetter, právník zabývající se pracovním a občanským právem
 • Minimální mzda a mzdové tarify
  JUDr. Jan Mach, advokát převážně zaměřený na problematiku zdravotnictví


Část 3. Zdravotní pojištění

 • Změny ve zdravotním pojištění v roce 2016 a k 1. lednu 2017
  Ing. Antonín Daněk, odborník na zdravotní pojištění


Část 4. Sociální pojištění

 • Vyšší náhrada mzdy za pracovní neschopnost i nemocenské v roce 2017
  Richard W. Fetter, právník zabývající se pracovním a občanským právem
 • Přehled OSVČ za rok 2016 pro OSSZ
  Šárka Gregorová, metodik sociálního pojištění OSVČ, ČSSZ


Část 5. Spolupráce rodiny

 • Příjmy a výdaje spolupracujících osob
  Ing. František Elis, daňový poradce evid. č. 0056
 • Rodinný závod, spolupracující osoby a zdravotní pojištění
  Ing. Antonín Daněk, odborník na zdravotní pojištění
 • Zaměstnávání manželů
  Richard W. Fetter, právník zabývající se pracovním a občanským právem
 • Vypořádání spoluvlastnictví
  Richard W. Fetter, právník zabývající se pracovním a občanským právem


Část 6. Genetika

 • Prevence ještě trochu jinak
  redakčně zpracovala MUDr. Hana Taxová,
  podklady připravila RNDr. Lucie Benešová, PhD., ředitelka pro výzkum a služby,
  Genomac, výzkumný ústav


Část 7. Úhrady

 • Vydaná úhradová vyhláška na rok 2017
  JUDr. Jan Mach, advokát převážně zaměřený na problematiku zdravotnictví

 

www.mo-je.cz