Zpět

OBSAH 1/2016

 Článek ke stažení 1/2016

 

Část 1 Převod a provozování praxe

 • Převod a následné provozování lékařské praxe (část 6.)
  Ing. František Elis, daňový poradce evid. č. 0056
  PhDr. Kateřina Elisová, odborná poradkyně PEF
 • Pozvánka na seminář
  Převod a následné provozování lékařské praxe

Část 2 Nemocenské pojištění

 • Nemocenské pojištění
  Ing. Tomáš Novotný, ČSSZ, převzato z časopisu Národní pojištění
 • Porušení režimu práce
  Richard W. Fetter, právník zabývající se občanským a pracovním právem
 • Porušení léčebného režimu
  Richard W. Fetter, právník zabývající se občanským a pracovním právem

Část 3. Legislativa a smluvní vztahy

 • Zdanění a pojistné odvody z brigád – nejen dohody o provedení práce
  Richard W. Fetter, právník zabývající se občanským a pracovním právem
 • Renty
  Richard W. Fetter, právník zabývající se občanským a pracovním právem
 • Schengenský prostor, zdravotní pojištění a zdravotní péče.
  Ing. Antonín Daněk, odborník na zdravotní pojištění
 • Autorské honoráře
  Ing. Antonín Daněk, odborník na zdravotní pojištění

Část 4. Recept

 • Jak má vypadat správně vyplněný recept
  MUDr. Zdeňka Salcman Kučerová, MBA, ředitelka odboru kontroly a revize zdravotní péče
 • Delegovaná preskripce – možnost, nikoliv povinnost
  MUDr. Zdeňka Salcman Kučerová, MBA, ředitelka odboru kontroly a revize zdravotní péče
 • Jaké je doba platnosti lékařských předpisů
  Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí VZP

Část 5. Očkování

 • Příspělo schéma 3+1 ke snížení incidence dávivého kašle v ČR?
  RNDr. Marek Petráš, www.vakciny.net
 • Srovnání schémat 2+1 a 3+1
  redakčně zpracováno, zdroj SPC Infanrix Hexa a SPC Hexacima
www.mo-je.cz