Zpět

OBSAH 3/2014

Část 1. Provoz auta

 • Lékař a automobil v roce 2014
  Ing. František Elis, daňový poradce evid. č. 0056
 • Změny zdravotní způsobilosti držitelů řidičských oprávnění
  Kolektiv autorů, redakčně zpracováno


Část 2. Cesty

 • Stravné a kapesné v příkladech
  Zpracovala MUDr. Hana Taxová, šéfredaktorka časopisu
 • Jak se léčit v zahraničí
  Ing. Antonín Daněk, odborník na zdravotní pojištění
 • Zkažená radost z dovolené
  JUDr. Ladislav Jouza, odborník na pracovní právo


Část 3. Zdravotní a sociální pojišťění

 • Zdravotní pojištění po maturitě
  Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí VZP
 • Neplacené volno v souvislostech
  Ing. Antonín Daněk, odborník na zdravotní pojištění
 • Ošetřování člena domácnosti a zdravotní pojištění
  Ing. Antonín Daněk, odborník na zdravotní pojištění
 • Časté chyby OSVČ ve zdravotním pojištění
  Ing. Antonín Daněk, odborník na zdravotní pojištění


Část 4. Legislativa / Smluvní vztahy

 • Půl roku s novým občanským zákoníkem
  JUDr. Ladislav Jouza, odborník na pracovní právo
 • Metodika nejvyššího soudu ČR k náhradě újmy na zdraví
  JUDr. Jan Mach, advokát se specializací na medicínské právo
www.mo-je.cz