Zpět

infolekar_small.jpg

Stáhnout celý časopis 2011/4

 

OBSAH 4/2011

Část 1. Důchod

  • Výpočet starobního důchodu po změnách v roce 2011
   JUDr. Jan Přib, oddělení sociální legislativy, MPSV ČR

 

  • 1. Úvod
   2. Doby důchodového pojištění
   3. Důchodový věk
   4. Výpočtový základ
   5. Starobní důchod
   6. Souběh nároků na důchod
   7. Několik praktických rad

 

 • Právo lékařů – důchodců na předepisování léčebných přípravků
  JUDr. Jan Mach, advokát se specializací na medicínské právo


Část 2. Tiskopisy do zdravotnictví 

Část 3. Evidenční list

  • Evidenční list důchodového pojištění
   Bc. Ivana Madarová, oddělení metodické a kontrolní odboru sociálního pojištění OSVČ a přípravného důchodového řízení, ČSSZ

 

  • 1. Způsob vyplňování ELDP
   2. Příklady vyplňování evidenčního listu

 

 • Užitečné informace
  Ing. František Elis, daňový poradce evid. č. 0056


Část 4. Pracovní úrazy

 • Náhrada škody za pracovní úrazy
  JUDr. Jaroslav Jouza, odborník na pracovní právo
www.mo-je.cz