Zpět

 


Stáhnout celý časopis 2019/1


OBSAH 1 / 2019

Část 1. Daně z příjmu

 • Poplatníci z daně příjmu fyzických osob
 • Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky
 • Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti
 • Příjmy z kapitálového majetku
 • Příjmy z pronájmu
 • Ostatní příjmy
 • Výpočet příjmů spolupracujících osob
 • Nezdanitelná část základu daně
 • Daň z příjmu právnických osob
 • Společná ustanovení pro fyzické a právnické osoby
  Ing. František Elis, daňový poradce 0056


Část 2. Zdravotní pojištění

 • OSVČ a zdravotní pojištění 2018 - 2019
  Ing. Antonín Daněk, odborník na zdravotní pojištění
 • Penále
  Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí VZP


Část 3. Sociální pojištění

 • OSVČ v roce 2019
  Šárka Gregorová, metodik sociálního pojištění OSVČ, ČSSZ


Část 4. Zdravotní pojišťovny

 • Rámcová smlouva a smluvní vztah
  JUDr. Jan Mach, advokát převážně zaměřený na problematiku zdravotnictví

 

www.mo-je.cz