Zpět


Stáhnout celý časopis 2018/6

 

OBSAH 6 / 2018Část 1. Změny od 1. 1. 2019

 • Změny ve zdravotním pojištění v roce 2018 a k 1. 1. 2019
  Ing. Antonín Daněk, odborník na zdravotní pojištění
 • Z dotazů VZP
  Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí VZP
 • Zásadní změny pojištění OSVČ účinné od 1. ledna 2019
  kolektiv autorů, Česká správa sociálního zabezpečení, metodici OSVČ
 • Výše důchodů od 1. ledna 2019
  Mgr. Stanislava Jakešová, JUDr. Mgr. Simona Urbánková, ČSSZ
 • Nemocenské pojištění od 1. 1. 2019
  Richard W. Fetter, právník zabývající se občanským a pracovním právem
 • Ptali jsme se za Vás
  Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí VZP


Část 2. Péče o děti

 • Náklady na styk s dítětem z rozvedeného manželství
  Richard W. Fetter, právník zabývající se občanským a pracovním právem
 • Doprovod dítěte rodiči
  Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí VZP
 • Odebrání řidičského oprávnění pro dluhy na výživném
  Richard W. Fetter, právník zabývající se občanským a pracovním právem
 • Odmítnutí péče o pacienta
  JUDr. Jan Mach, advokát převážně zaměřený na problematiku zdravotnictví
 • Záznam o odmítnutí poskytnutí zdravotních služeb - revers
  vzorový formulář


Část 3. Legislativa / Smluvní vztahy

 • Postih nepovoleného odchodu z pracoviště
  Richard W. Fetter, právník zabývající se občanským a pracovním právem
 • Ptali jsme se za Vás
  Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí VZP
 • Závětní svědci
  Richard W. Fetter, právník zabývající se občanským a pracovním právem


Část 4. Osobnostní rozvoj

 • ADHD
  Doc. MUDr. Libuše Čeledová, PhD., přednostka ústavu sociálního a posudkového lékařství Lékařské fakulty v Plzni

 

www.mo-je.cz