Zpět


Stáhnout celý časopis 2017/4

 

OBSAH 4/2017

 Část 1. Lékař a nemovitost

 • Zařadit nemovitost do obchodního majetku, nebo ne?
  Ing. František Elis, daňový poradce evid. č. 0056
 • Daně z nemovitostí
  Ing. František Elis, daňový poradce evid. č. 0056
 • Lékař a EET
  redakčně zpracováno
 • Povinnost platit exmanželovi nájemné za užívání bytu po rozvodu
  Richard W. Fetter, právník zabývající se občanským a pracovním právem
 • Rezervační smlouva na nemovitost a rizika
  Richard W. Fetter, právník zabývající se občanským a pracovním právem


Část 2. Nemoc a nemocenská

 • Mateřská a rodičovská dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
  Ing. Antonín Daněk, odborník na zdravotní pojištění
 • Přivýdělky při mateřské a rodičovské dovolené
  Richard W. Fetter, právník zabývající se občanským a pracovním právem
 • Porušení léčebného režimu
  Richard W. Fetter, právník zabývající se občanským a pracovním právem
 • Některé aspekty nemocenského z pohledu zdravotního pojištění
  Ing. Antonín Daněk, odborník na zdravotní pojištění
 • Dědění nároku na nevyplacené bolestné
  Richard W. Fetter, právník zabývající se občanským a pracovním právem
 • Spoluodpovědnost za agresivní a duševně nemocné
  Richard W. Fetter, právník zabývající se občanským a pracovním právem


Část 3. Poradna

 • Nadbytečnost
  Richard W. Fetter, právník zabývající se občanským a pracovním právem
 • Povinnosti pacienta
  redakčně zpracováno
 • Novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních
  JUDr. Jan Mach, advokát převážně zaměřený na problematiku zdravotnictví
 • Zdravotní pojištění - když manžel pracuje v zahraničí
  Ing. Antonín Daněk, odborník na zdravotní pojištění
 • Ptali jsme se za Vás
  Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí VZP
 • Odpověď na dotaz
  JUDr. Jan Mach, advokát převážně zaměřený na problematiku zdravotnictví
 • Kritika zaměstnavatele a její řešení v soudní praxi
  Richard W. Fetter, právník zabývající se občanským a pracovním právem

 

www.mo-je.cz