Zpět


Stáhnout celý časopis 2017/1

OBSAH 1/2017

 

Část 1. Daně a platby v roce 2017

 • Před podáním přiznání k dani z příjmů fyzických osob za r. 2016
  Ing. František Elis, daňový poradce evid. č. 0056
 • Převod a následné provozování lékařské praxe
  Pozvánka na seminář 11.3.2017
 • Zdravotní pojištění od 1. ledna 2017
  Sociální pojištění od 1. ledna 2017
  redakčně zpracováno
 • OSVČ a roční zúčtování ve zdravotním pojištění
  Ing. Antonín Daněk, odborník na zdravotní pojištění
 • Pracovněprávní vztahy a zdravotní pojištění v r. 2017
  Ing. Antonín Daněk, odborník na zdravotní pojištění


Část 2. Exekuce

 • Formy exekuce
  Richard W. Fetter, právník zabývající se pracovním a občanským právem
 • Náklady exekuce v případě dobrovolného zaplacení dlužníkem
  Richard W. Fetter, právník zabývající se pracovním a občanským právem
 • Exekuce srážkami z důchodu v roce 2017
  Richard W. Fetter, právník zabývající se pracovním a občanským právem
 • Zákaz dvojí (tj. opakované) exekuce z jednoho důvodu
  Richard W. Fetter, právník zabývající se pracovním a občanským právem


Část 3. Senioři

 • Předdůchod a zdravotní pojištění
  Ing. Antonín Daněk, odborník na zdravotní pojištění
 • Osamělost seniorů
  Doc. MUDr. Libuše Čeledová, PhD., přednostka Ústavu sociálního a posudkového lékařství UK LF v Plzni


Část 4. Novela občanského zákoníku

 • Novinka: Úroky z prodlení z dlužného výživného
  Richard W. Fetter, právník zabývající se pracovním a občanským právem
 • Pitvy a posuzování svéprávnosti
  JUDr. Jan Mach, advokát převážně zaměřený na problematiku zdravotnictví


Část 5. Legislativa

 • Preventivní prohlídky
  Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí VZP
 • Prevence invazivních meningokokových onemocnění
  RNDr, Marek Petráš, Ph.D., předseda Odborného spolku pro očkování, z.s.
 • Valorizace náhrad
  Richard W. Fetter, právník zabývající se pracovním a občanským právem
 • Promlčení pohledávek ve zdravotním pojištění
  Ing. Antonín Daněk, odborník na zdravotní pojištění

 

www.mo-je.cz