Zpět

OBSAH 6/2015

Část 1. Vyúčtování roku 2015

 • Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob
  Ing. František Elis, daňový poradce evid. č. 0056
  PhDr. Kateřina Elisová, odborná asistentka PEF
 • Spor o správnost sražené daně - stížnost na postup plátce daně
  Richard W. Fetter, právník zabývající se pracovním a občanským právem
 • Opožděné placení závazků
  Richard W. Fetter, právník zabývající se pracovním a občanským právem

Část 2. Platby v roce 2016

 • Sociální pojištění OSVČ od 1.1.2016
  Šárka Gregorová, metodik sociálního pojištění OSVČ, ČSSZ
 • Zdravotní pojištění a souběh zaměstnání s SVČ v roce 2016
  Ing. Antonín Daněk, odborník na zdravotní pojištění
 • Zálohy OSVČ v r. 2016 ve zdravotním pojištění
  Ing. Antonín Daněk, odborník na zdravotní pojištění
 • Odpočty ve zdravotní pojištění od 1. 1. 2016
  Ing. Antonín Daněk, odborník na zdravotní pojištění
 • Změny ve zdravotním pojištění k 1. lednu 2016
  Ing. Antonín Daněk, odborník na zdravotní pojištění
 • OSVČ a předčasný starobní důchod
  Renata Doskočilová, metodik sociálního pojištění OSVČ, ČSSZ

Část 3. Právní poradna

 • Náhrada pro osoby blízké za osobní péči o zdravotně postiženého
  Richard W. Fetter, právník zabývající se pracovním a občanským právem
 • Přechod práva na odstupné na úřad práce
  Richard W. Fetter, právník zabývající se pracovním a občanským právem
 • Dress code zaměstnavatele - předpisové oblečení zaměstnanců
  Richard W. Fetter, právník zabývající se pracovním a občanským právem
 • Renta pro OSVČ
  Richard W. Fetter, právník zabývající se pracovním a občanským právem

Část 4. Převod a provozování lékařské praxe

 • Pozvánka na seminář
  Převod a následné provozování lékařské praxe                                                                                                                    
 • Transformace z fyzické osoby na osobu právnickou (s.r.o.)
  Ing. František Elis, daňový poradce evid. č. 0056
  PhDr. Kateřina Elisová, odborná asistentka PEF
 • Ptali jsme se za Vás
  Ing. František Elis, daňový poradce evid. č. 0056
 • Sponzorování a dohodnuté služby
  JUDr. Jan Mach, advokát převážně zaměřený na problematiku zdravotnického práva  
www.mo-je.cz