Zpět

OBSAH 5/2015

Část 1. Novela zákona  č. 48/1997 Sb.

 • Zákládat s.r.o.?
  JUDr. Jan Mach, advokát se zaměřením na medicínské právo
 • Nejdůležitější změny ve zdravotním pojištění
  Ing. Antonín Daněk, odborník na zdravotní pojištění

Část 2. Fyzická osoba a auto

 • Osobní automobil v praxi poskytovatele zdravotních služeb
  Ing. František Elis, daňový poradce evid. č. 0056
  PhDr. Kateřina Elisová, odborná asistentka PEF
 • Náhrada škody na havarovaném vozidle
  Richard W. Fetter, právník zabývající se pracovním a občanským právem

Část 3. Minimální mzda

 • Minimální mzda
  redakčně zpracováno
 • Dopady zvýšení minimální mzdy k 1.1.2016 ve zdravotním pojištění
  Ing. Antonín Daněk, odborník na zdravotní pojištění

Část 4. Legislativa / Smluvní vztahy

 • Potvrzení o bezdlužnosti
  Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí VZP
 • Přiznání důchodu a zdravotní pojištění
  Ing. Antonín Daněk, odborník na zdravotní pojištění
 • Skončení zaměstnání a nevyčerpaná dovolená
  Richard W. Fetter, právník zabývající se pracovním a občanským právem
 • Přiměřená doba na oddech a jídlo (v praxi a judikatuře)
  Richard W. Fetter, právník zabývající se pracovním a občanským právem
 • Legislativní a judikatorní změny nejen dohody o provedení práce
  Richard W. Fetter, právník zabývající se pracovním a občanským právem

Část 5. Posudková služba

 • Lékařská posudková služba
  Doc. MUDr. Libuše Čeledová, PhD.; MUDr. Rostislav Čevela, PhD., MBA; MUDr. Miroslav Bosák - převzato z časopisu Národní pojištění
 • Výpověď z pracovního poměru
  Richard W. Fetter, právník zabývající se pracovním a občanským právem

Část 6. Očkování

 • Kolektivní a individuální ochrana po očkování
  RNDr. Marek Petráš, www.vakciny.net
www.mo-je.cz