Zpět

OBSAH 4/2015

Část 1. Převod a provozování lékařské praxe

 • Převod a následné provozování lékařské praxe (část 1.)
  Ing. František Elis, daňový poradce evid. č. 0056
  PhDr. Kateřina Elisová, odborná asistentka PEF
 • Pohled kupujícího (část 2.) ----- Stáhnout článek jako PDF -----
  Ing. František Elis, daňový poradce evid. č. 0056
  PhDr. Kateřina Elisová, odborná asistentka PEF

Část 2. Legislativa / smluvní vztahy

 • Novela zákona  č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
  JUDr. Jan Mach, advokát se zaměřením na medicínské právo
 • Oznamovací povinnost a zdravotní pojištění
  Ing. Antonín Daněk, odborník na zdravotní pojištění
 • Zvýšení vyměřovacího základu u osob, za které platí pojistné stát
  Ing. Antonín Daněk, odborník na zdravotní pojištění
 • Péče o děti ve zdravotním pojištění
  Ing. Antonín Daněk, odborník na zdravotní pojištění
 • Autorské honoráře - zdanění a pojistné odvody v roce 2015
  Richard W. Fetter, právník zabývající se pracovním a občanským právem
 • Vyšší minimální mzda
  Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí VZP

Část 3. Provoz lékařské praxe

 • Co je řádné očkování v ČR
  RNDr. Marek Petráš, www.vakciny.net
 • Zápočet přestávky do pracovní doby
  JUDr. Ladislav Jouza, odborník na pracovní právo
 • Dohoda o pracovní pohotovosti a odměňování
  Richard W. Fetter, právník zabývající se pracovním a občanským právem
 • Nová vyhláška a zákaz prací ženám a mladistvým
  JUDr. Ladislav Jouza, odborník na pracovní právo
 • Vyšetření u lékaře a pracovní volno
  JUDr. Ladislav Jouza, odborník na pracovní právo
www.mo-je.cz