Zpět

OBSAH 2/2015

Část 1. Důchody

 • Důchodové pojištění
  JUDr. Jan Přib, oddělení sociální legislativy MPSV ČR
 • Principy důchodového pojištění
 • Doby důchodového pojištění
 • Náhradní doby důchodového pojištění
 • Výpočet důchodů
 • Starobní důchod
 • Předčasný starobní důchod
 • Invalidní důchod
 • Vdovský a vdovecký důchod
 • Sirotčí důchod
 • Souběhy důchodů
 • Možnosti přivýdělku při pobírání důchodů
 • Zvyšování důchodů
 • Kdy a jak požádat o důchod

Část 2. Systém řízené dokumentace

 • Kontroly SUKL při poskytování zdravotní péče  ve zdravotnických zařízeních
  zdroj: www.sukl.cz, redakčně zpracováno

Část 3. Dohody

 • Dohoda o pracovní činnosti
  Richard W. Fetter, právník zabývající se pracovním a občanským právem
 • Dohoda o pravedení práce
  Richard W. Fetter, právník zabývající se pracovním a občanským právem

Část 4.Vykazování očkování

 • Metodický postup k vykazování očkování od 1.4.2015
  Izdroj: www.vzp.cz,
www.mo-je.cz