Zpět

OBSAH 1/2015

Část 1. Cenové kalkulace

 • Cenové kalkulace a související problematika
  Ing. František Elis, daňový poradce evid. č. 0056

Část 2. Daně

 • K placení daní v roce 2015
  Ing. František Elis, daňový poradce evid. č. 0056
 • Poskytování zdravotních služeb formou s.r.o.
  Ing. František Elis, daňový poradce evid. č. 0056
 • Konec osvobození přijatých darů
  Ing. František Elis, daňový poradce evid. č. 0056

Část 3. Zdravotní a sociální pojištění

 • OSVČ a zúčtování roku 2014 ve zdravotním pojištění
  Ing. Antonín Daněk, odborník na zdravotní pojištění
 • Změny ve zdravotním pojištění 2014 vs. 2015
  Ing. Antonín Daněk, odborník na zdravotní pojištění
 • Přehledy a zálohy OSVČ po 1. lednu 2015
  Ing. Antonín Daněk, odborník na zdravotní pojištění
 • Dohody a zdravotním pojištění v souvislosti se změnami k 1.1.2015
  Ing. Antonín Daněk, odborník na zdravotní pojištění
 • Změny v sociálním pojištění OSVČ od 1. ledna 2015
  Šárka Gregorová, metodik sociálního pojištění OSVČ, ČSSZ
 • Povinnosti a chyby zaměstnavatele
  Ing. Antonín Daněk, odborník na zdravotní pojištění

Část 4. Exekuce

 • Exekuční srážky ze mzdy v roce 2015
  Richard W. Fetter, právník zabývající se pracovním a občanským právem

Část 5. Informační systém

 • Elektronizace Národního zdravotního informačního systému v r. 2015
  Ing. Milan Blaha, PhD., zástupce ředitele pro IT komunikaci, ÚZIS ČR

Část 6. Posudky a náhrady

 • Lékařské posudky
  JUDr. Jan Mach, advokát se specializací na medicínské právo
 • Náhrady za zdraví poškozené v práci
  Richard W. Fetter, právník zabývající se pracovním a občanským právem
www.mo-je.cz