Zpět

OBSAH 6/2014

Část 1. Novinky roku 2015

 • Důležité hodnoty zdravotního pojištění od 1. 1. 2015
  Ing. Antonín Daněk, odborník na zdravotní pojištění

 • Změny v sociálním pojištění od roku 2015
  JUDr. Jan Přib, oddělení sociální legislativy MPSV ČR

 • Příspěvky ke mzdě v roce 2015
  JUDr. Ladislav Jouza, odborník na pracovní právo

 • Personální agenda v roce 2015
  JUDr. Ladislav Jouza, odborník na pracovní právo

 • Vyšší příspěvky zaměstnavatelům
  JUDr. Ladislav Jouza, odborník na pracovní právo

 • Důležité údaje – minimální mzda a životní minimum
  převzato z časopisu Národní pojištění

 • Dopady zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2015
  Ing. Antonín Daněk, odborník na zdravotní pojištění

 • Vyšší minimální mzda – důsledky pro personální činnost
  JUDr. Ladislav Jouza, odborník na pracovní právo


Část 2. Vedení praxe

 • Soukromý lékař a dohodnuté služby
  JUDr. Jan Mach, advokát se specializací na medicínské právo

 • Regulační poplatky od 1. 1. 2015
  Ing. Antonín Daněk, odborník na zdravotní pojištění

 • Poskytování zdravotních služeb formou s. r. o.
  Ing. František Elis, daňový poradce evid. č. 0056


Část 3. Ukončení roku 2014

 • Sociální a zdravotní pojištění u zaměstnavatele v roce 2014
  Ing. Antonín Daněk, odborník na zdravotní pojištění

 • Péče o blízké
  tisková zpráva ČSSZ

 • Zdravotní dokumentace
  Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí VZP
www.mo-je.cz