Zpět

OBSAH 5/2014


Část 1. Zaměstnávání

 • Úřad práce ČR – plátce nepojistných sociálních dávek
  Kateřina Beránková,. tisková mluvčí Úřadu práce ČR

 • Rodičovský příspěvek
  zdroj: www.cssz.cz

 • Podmínky přivýdělku při peněžité pomoci v mateřství
  zdroj: časopis Národní pojištění

Část 2. Péče o dítě

 • Zaměstnanci a péče o dítě ve zdravotním pojištění
  Ing. Antonín Daněk, odborník na zdravotní pojištění

 • Povinná mlčenlivost a oznamovací povinnost
  JUDr. Jan Mach, advokát se specializací na medicínské právo

Část 3. Legislativa / Smluvní vztahy

 • Metodika nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví
  JUDr. Jan Mach, advokát se specializací na medicínské právo

 • Ochrana zdravotnického personálu proti biologickým rizikům
  redakčně zpracováno

 • Změna adresy trvalého bydliště
  zdroj: časopis Národní pojištění

 • Změny ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2015
  Ing. Antonín Daněk, odborník na zdravotní pojištění

Část 4. Lékařská praxe

 • Prodej lékařské praxe
  JUDr. Jan Mach, advokát se specializací na medicínské právo

 • Zaměstnanci a s.r.o.
  Ing. František Elis, daňový poradce 0056

 • Osobní automobil a s.r.o.
  Ing. František Elis, daňový poradce 0056

 • Ekonomika převodů lékařských praxí
  Ing. František Elis, daňový poradce 0056

Část 5. Důchod

 • Základní sleva na dani za rok 2013 u pracujících důchodců
  Ing. František Elis, daňový poradce 0056

www.mo-je.cz