Zpět

OBSAH 2/2014

Část 1. Obchodní korporace

 • Nový zákon o obchodních korporacích – dopad na s. r. o.
  JUDr. Jan Mach, advokát se specializací na medicínské právo


Část 2. Zaměstnávání

 • Ptali jsme se za vás
  JUDr. Ladislav Jouza, odborník na pracovní právo
 • Pracovní smlouvy ve světle nového občanského zákoníku
  JUDr. Ladislav Jouza, odborník na pracovní právo
 • Personální agenda po novém občanském zákoníku
  JUDr. Ladislav Jouza, odborník na pracovní právo
 • Ochrana osobnosti zaměstnance v pracovněprávních vztazích
  JUDr. Ladislav Jouza, odborník na pracovní právo
 • Proč mají ženy nižší mzdu než muži
  JUDr. Ladislav Jouza, odborník na pracovní právo
 • Zaměstnání malého rozsahu a zdravotní pojištění po 1. 1. 2014
  Ing. Antonín Daněk, odborník na zdravotní pojištění
 • Fyzické osoby a závislá práce podle nového občanského zákoníku
  Ing. Antonín Daněk, odborník na zdravotní pojištění


Část 3. Důchodové pojištění

 • Dobrovolná účast na důchodovém pojištění
  Mgr. Václava Vaňková, PhDr. Martina Pospíšilová, 
  odbor důchodového pojištění zaměstnanců ČSSZ, převzato z časopisu Národní pojištění


Část 4. Odškodňování

 • Nová pravidla odškodňování zdravotní újmy
  JUDr. Jan Mach, advokát se specializací na medicínské právo


Část 5. Očkování

 • Metodický postup k vykazování očkování od 1. 1. 2014
  Zdroj: www.vzp.cz
 • Co se stane, když se termín očkování promešká
  RNDr. Marek Petráš, www.vakciny.net
 • Nové vakcíny letošního roku
  RNDr. Marek Petráš, www.vakciny.net
www.mo-je.cz