Zpět

OBSAH 1/2014

Část 1. Nový občanský zákoník

 • Nový občanský zákoník zdravotní služby nezletilým
  JUDr. Jan Mach, advokát se specializací na medicínské právo
 • Statutární orgány podle nového zákona o obchodních korporacích
  JUDr. Ladislav Jouza, odborník na pracovní právo
 • Upozornění
  Ing. František Elis, daňový poradce evid. č. 0056
 • Nový občanský zákoník lékař občan, zdravotník i podnikatel
  Pozvánka na seminář


Část 2. Informace

 • Transformace lékařské praxe z fyzické osoby na právnickou – III
  Ing. František Elis, daňový poradce evid. č. 0056
 • Informace pro poskytovatele formou s. r.o.
  Ing. František Elis, daňový poradce evid. č. 0056
 • Pro OSVČ o nemocenském pojištění
  Šárka Gregorová, metodik sociálního pojištění OSVČ, ČSSZ
 • Podpora v nezaměstnanosti a příspěvky zaměstnavatelům
  JUDr. Ladislav Jouza, odborník na pracovní právo
 • Kdo a kdy může čerpat ošetřovné?
  tisková zpráva ČSSZ


Část 3. Zdravotní pojišťění

 • Kdo se nepovažuje v roce 2014 v ZP za zaměstnance
  Ing. Antonín Daněk, odborník na zdravotní pojištění
 • Autorské honoráře a zdravotní pojištění v roce 2014
  Ing. Antonín Daněk, odborník na zdravotní pojištění
 • Vyšší náhrady za poškozené zdraví
  JUDr. Ladislav Jouza, odborník na pracovní právo


Část 4. Mateřská a rodičovská

 • Mateřská a rodičovská dovolená
  Šárka Gregorová, metodik sociálního pojištění OSVČ, ČSSZ
www.mo-je.cz