Zpět

OBSAH 4/2013

Část 1. Legislativa / Smluvní vztahy

 • Lékař jako poskytovatel daru
  Ing. František Elis, daňový poradce evid. č. 0056
 • Úlevy ve zdravotním pojištění
  Ing. Antonín Daněk, odborník na zdravotní pojištění
 • Informace ÚZIS ČR
  Informace ÚZIS ČR č. 26/2013
 • Zdravotní pojištění po ukončení studia na střední škole
  Ing. Antonín Daněk, odborník na zdravotní pojištění
 • Splátkové kalendáře
  Ing. Antonín Daněk, odborník na zdravotní pojištění
 • Databáze infekčních rizik ve světě
  RNDr. Marek Petráš, www.vakciny.net


Část 2. Cestovní náhrady

 • Jak přiznávat stravné a kapesné
  JUDr. Marie Salačová, odborník na cestovní náhrady


Část 3. Legislativa / smluvní vztahy

 • Vyšší minimální mzda a její vliv na práva zaměstnanců
  JUDr. Ladislav Jouza, odborník na pracovní právo
 • Zvýšení minimální mzdy a dopady na zdravotní pojištění
  Ing. Antonín Daněk, odborník na zdravotní pojištění
 • Právní změny odpočinku po práci
  JUDr. Ladislav Jouza, odborník na pracovní právo
 • Úmrtí poskytovatele zdravotních služeb
  Ing. František Elis, daňový poradce evid. č. 0056


Část 4. Důchod

 • Tisková zpráva ČSSZ
  ze dne 1.8.2013
 • Starobní a invalidní důchodci z pohledu pracovního práva a ZP
  Ing. Antonín Daněk, odborník na zdravotní pojištění
 • Tisková zpráva ČSSZ
  ze dne 22.8.2013
www.mo-je.cz