Zpět

OBSAH 3/2013

Část 1. Právní poradna

 • Navrhovaná novela zákona o veřejném zdravotním pojištění
  JUDr. Jan Mach, advokát se specializací na medicínské právo
 • Manuál pro lékaře v mimořádných situacích
  JUDr. Jan Mach, advokát se specializací na medicínské právo


Část 2. Lékař a automobil

 • Lékař a automobil
  Ing. František Elis, daňový poradce evid. č. 0056
 • Silniční daň
  redakčně zpracováno
 • Je leasing pro lékaře výhodný?
  JUDr. Jan Mach, advokát se specializací na medicínské právo
 • Úhrada přepravy
  Hana Šnajdárková, odbornice na kontrolu dopravy, VZP


Část 3. Informační technologie

 • Použitelnost elektronických dokumentů
  Mgr. Tomáš Lechner, VŠE Praha, převzato z časopisu Národní pojištění


Část 4. Legislativa / Smluvní vztahy

 • Povodně a neplacené volno z pohledu zdravotního pojištění
  Ing. Antonín Daněk, odborník na zdravotní pojištění
 • Pracovní podmínky a prostředí
  JUDr. Ladislav Jouza, odborník na pracovní právo
 • Společníci a jednatelé s.r.o. a zdravotní pojištění
  Ing. Antonín Daněk, odborník na zdravotní pojištění
 • Brigádnická činnost studentů a zdravotní pojištění v roce 2013
  Ing. Antonín Daněk, odborník na zdravotní pojištění
www.mo-je.cz