Zpět

OBSAH 2/2013

Část 1. Zdravotní pojištění

 • Zdravotní pojištění v cizině
  Ing. Antonín Daněk, odborník na zdravotní pojištění
 • Zdravotní pojištění cizinců
  Maxima pojišťovna, a.s.
  Ergo pojišťovna, a.s.


Část 2. Nové právní předpisy

 • Nové právní předpisy související s problematikou zdravotnictví
  JUDr. Jan Mach, advokát se specializací na medicínské právo
 • Informovaný souhlas
  Informovaný souhlas u nezletilého
  Záznam o odmítnutí poskytnutí zdravotních služeb - revers
  Záznam o odmítnutí poskytnutí zdravotních služeb - revers u nezletilého
  Vzory formulářů
 • Uznávaná doba rodičovství a zdravotní pojištění po 1. 4. 2013
  Ing. Antonín Daněk, odborník na zdravotní pojištění
 • Pracovnělékařské služby – nová úprava
  JUDr. Ladislav Jouza, odborník na pracovní právo
 • Smlouva o poskytování pracovnělékařské služby
  Vzor smlouvy


Část 3. Pracovní neschopnost

 • Dočasná pracovní neschopnost a porušení léčebného režimu
  JUDr. Ladislav Jouza, odborník na pracovní právo
 • Nepřítomnost a zdravotní pojištění
  Ing. Antonín Daněk, odborník na zdravotní pojištění


Část 4. Finanční poradna

 • Prodej nemovitosti
  Ing. František Elis, daňový poradce evid. č.0056
 • Návratnost kupní ceny lékařské praxe
  Ing. František Elis, daňový poradce evid. č.0056


Část 5. Profesionální image

 • Time management aneb conditio sine qua non
  Ing. Antonín Daněk, odborník na zdravotní pojištění
www.mo-je.cz