Zpět

OBSAH 5/2012

Část 1. Lékař zaměstnavatel

 • Lékař zaměstnavatel
  Ing. František Elis, daňový poradce evid. č.0056
 • Jak může zaměstnavatel ovlivnit výši pojistného za zaměstnance
  Ing.Antonín Daněk, VZP Vsetín
 • Ukončení ,,státní kategorie“ a zdravotní pojištění
  Ing.Antonín Daněk, VZP Vsetín
 • Evidenční list důchodového pojištění a potvrzení o zaměstnání
  JUDr. Ladislav Jouza, odborník na pracovní právo
 • Potvrzování důležitých skutečností
  Ing. Antonín Daněk, VZP Vsetín

Část 2. Finanční poradna

 • DPH a poskytovatelé zdravotních služeb
  Ing.František Elis, daňový poradce evid. č.0056

Část 3. Poradna

 • Opatrování a hlídání dětí v pracovním poměru
  JUDr. Ladislav Jouza, odborník na pracovní právo
 • Osoby pečující o děti ve zdravotním pojištění
  Ing. Antonín Daněk, VZP Vsetín
 • Promeškané očkování
  RNDr. Marek Petráš, www.vakciny.net

Část 4. Právní poradna

 • Nálezy Ústavního soudu a judikáty soudů ve vztahu ke zdravotnictví
  JUDr. Jan Mach, advokát se specializací na medicínské právo
 • Oprávnění k poskytování zdravotních služeb
  JUDr. Jan Mach, advokát se specializací na medicínské právo

Část 5. Připraveno v redakci

 • Očkovací látky, léky a materiál v ordinaci praktického lékaře
  Redakčně zpracováno, připravila MUDr. Hana Taxová
www.mo-je.cz