Zpět

OBSAH 2/2012

Část 1. Důchodové systémy

 • Doplňkové důchodové systémy
  JUDr. Jan Přib, oddělení sociální legislativy MPSV ČR


Část 2. Nové zákony

 • Ochranná doba v pracovním poměru
  JUDr. Ladislav Jouza, odborník na pracovní právo
 • Změna u rodičovské dovolené od 1.4.2012
  Ing. Antonín Daněk, VZP Vsetín
 • Práva a povinnosti pojištěnců po 1.4.2012
  Ing. Antonín Daněk, VZP Vsetín
 • Nové zdravotnické zákony
  JUDr. Jan Mach, advokát se specializací na medicínské právo
 • Poskytování zdravotních služeb nezletilému pacientovi
  zdroj: MZ ČR
 • Vykazování očkování od 1.4.2012
  redakčně zpracováno


Část 3. Nemoc

 • Ošetřovné – podmínky vzniku nároku
  JUDr. Ladislav Jouza, odborník na pracovní právo
 • Nemoc a zdravotní pojištění v roce 2012
  Ing. Antonín Daněk, VZP Vsetín


Část 4. Archivace

 • Archivace účetních záznamů
  Bc. Jiří Pospíšil, účetní analytik
www.mo-je.cz