Zpět

OBSAH 1/2012

Část 1. Právní poradna

 • Přehled nových povinností poskytovatelů zdravotních služeb
  JUDr. Jan Mach, advokát se specializací na medicínské právo
 • Nové podmínky poskytování zdravotní péče nezletilým
  JUDr. Jan Mach, advokát se specializací na medicínské právo
 • Přeregistrace nestátních zdravotnických zařízení
  JUDr. Jan Mach, advokát se specializací na medicínské právo
 • Nové zdravotnické zákony
  Pozvánka na seminář


Část 2. Daňová poradna

 • Před daňovým přiznáním za rok 2011
  Ing. František Elis, daňový poradce evid. č. 0056
 • Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2011
  Šárka Gregorová, metodik sociálního pojištění OSVČ, ČSSZ
 • OSVČ a zdravotní pojištění
  Ing. Antonín Daněk, VZP Vsetín
 • Lékaři, lékárny a DPH
  Ing.Vladimíra Kraftová, metodik Finančního ředitelství pro hl. město Prahu


Část 3. Legislativa/ Smluvní vztahy

 • Postup při očkování od 1.1.2012
  redakčně zpracováno
 • Regulace cen
  Mgr. Pavel Strnad, JK- Trading, spol. s.r.o.
 • Dohody a oznamovací povinnost ve zdravotním pojištění v r. 2012
  Ing. Antonín Daněk, VZP Vsetín
 • Vycházky během dočasné pracovní neschopnosti
  Krátkodobá zaměstnání
  tisková zpráva MPSV
 • Pracovní doba podle potřeb zaměstnavatele
  JUDr. Ladislav Jouza, odborník na pracovní právo
 • Zapůjčování zaměstnanců podle novely zákoníku práce
  JUDr. Ladislav Jouza, odborník na pracovní právo
www.mo-je.cz