Zpět

infolekar_small.jpg

Stáhnout celý časopis 2011/5

 

OBSAH 5/2011

Část 1. Povinnosti podnikatele

 • Vedení ordinace z pohledu daně z příjmů fyzických osob
  Ing. František Elis, daňový poradce evid. č. 0056
 • Paušální výdaje fyzické osoby
  redakčně zpracováno
 • Daňový kalendář
  Ing. František Elis, daňový poradce evid. č. 0056


Část 2. Povinnosti podnikatele a zaměstnavatele

 • Povinnosti ve zdravotním pojištění
  Ing. Antonín Daněk, VZP Vsetín
 • Povinnosti v sociálním zabezpečení 
  Šárka Gregorová, metodik sociálního pojištění OSVČ, ČSSZ
 • Změny ve zdravotním pojištění k 1. prosinci 2011
  Ing. Antonín Daněk, VZP Vsetín
 • Zákonné pojištění zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo při nemoci z povolání
  redakčně zpracováno


Část 3. Povinnosti při vedení praxe

 • Cenové kalkulace v praxi praktických lékařů
  Ing. František Elis, daňový poradce evid. č. 0056
 • Provozní řády ve zdravotnictví
  MUDr. Věra Melicherčíková, CSc., SZÚ, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10
 • Kontrola zdravotnických prostředků u poskytovatelů zdravotní péče
  sekce dozoru, SÚKL
 • Změna vyhlášky o požadavcích na věcné a technické vybavení ZZ
  JUDr. Jan Mach, advokát se specializací na medicínské právo
 • Dezinfekční řád
  Ing. Kamila Bořecká, specialista na hygienické a dezinfekční prostředky
 • Nakládání s odpady
  Ing. Čeněk Klapal, vedoucí odd. vodního a odpadového hospodářství, ÚMČ Praha 12
 • Požární ochrana
  Ing. František Tymich, expert v oblasti požární bezpečnosti a vyhodnocování rizik PO


Část 4. Odpovědnost lékaře

 • Odpovědnost zdravotnického zařízení
  JUDr. Jan Mach, advokát se specializací na medicínské právo
www.mo-je.cz