Zpět

OBSAH 6/2008

Část 1. Legislativa, smluvní vztahy

 • Nemocenské pojištění, nový zákon
  JUDr. Jan Přib, oddělení sociální legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

  1. Komplexní úprava
  2. Účast na nemocenském pojištění od roku 2009
  3. Dávky nemocenského pojištění
  4. Nemocenské
  5. Peněžitá pomoc v mateřství
  6. Ošetřovné
  7. Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
  8. Posuzování zdravotního stavu pro účely nemocenského pojištění
  9. Dočasná pracovní neschopnost
  10. Rozhodování lékařů ve věcech nemocenského pojištění
  11. Režim dočasně práce neschopného pojištěnce
  12. Kontrola posuzování zdravotního stavu
  13. Provádění nemocenského pojištění
  14. Přechod na novou úpravu nemocenského pojištění
  15. Změny v pojistném na sociální zabezpečení

Část 2. Zdravotní pojištění

 • Zdravotní pojištění u zaměstnance
  Ing. Antonín Daněk,VZP Vsetín

Část 3. Finanční poradna

 • Lékař a nemovitost
  Ing. František Elis, daňový poradce ev. číslo 0056

Část 4. Vedení ordinace

 • Tiskopisy do zdravotnictví
  Nabídka pro předplatitele
www.mo-je.cz