Zpět

OBSAH 5/2008

Část 1. Legislativa, smluvní vztahy

 • Novela zákona o způsobilosti k výkonu lékařského povolaní
  JUDr. Jan Mach, advokát se specializací na medicínské právo
 • Lékařské posudky pro účely zákona o zaměstnanosti
  JUDr. Ladislav Jouza, odborník na pracovní právo

Část 2. Vedení ordinace

 • Proteolytické enzymy zvyšující účinnost antibiotik
  MUDr. Marta Honzíková, Mucos Pharma – klinický výzkum
 • Očkování proti chřipce
  RNDr. Marek Petráš
  Odbor zdravotní péče KP VZP pro hlavní město Prahu
 • Posuzování zdravotního stavu lékařskou posudkovou službou
  MUDr. Julie Wernerová,odbor lékařské posudkové služby, MPSV ČR
 • „Moderní nemoci“ z povolání, náhrada škody a pokuty
  JUDr. Ladislav Jouza, odborník na pracovní právo
 • Pracovní cesty soukromých lékařů
  JUDr. Marie Salačová, poradkyně na problematiku cestovních náhrad
 • Cestovní pojištění?
  Dr. Alena Bartoňová, GrECo International

Část 3. Finanční poradna

 • Znáte cenu své lékařské praxe?
  Umíte prodat nebo koupit svou lékařskou praxi?
  Daňová a právní problematika prodeje nebo převodu lékařské praxe
  Pozvánka na seminář
 • Doplňkové služby v ordinaci lékaře
  Ing. František Elis, daňový poradce ev. číslo 0056
 • Prodej v ordinaci lékaře
  Ing. Venuška Jandová, živnostenský a občanskoprávní odbor MHMP
www.mo-je.cz