Zpět

OBSAH 4 /2008

Část 1. Automobil

 • Lékař a automobil
  Ing. František Elis, daňový poradce ev. číslo 0056

Část 2. Pracovní cesty

 • Pracovní cesty a náhrady cestovních výdajů
  JUDr. Marie Salačová, poradkyně na problematiku cestovních náhrad

Část 3. Právní poradna

 • Právní problematika profesního pojištění lékaře
  JUDr. Jan Mach, advokát se specializací na medicínské právo
 • Měníte soukromou ordinaci na s.r.o. – opravdu není třeba výběrové řízení
  JUDr. Jan Mach, advokát se specializací na medicínské právo
 • Změna zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
  JUDr. Jan Mach, advokát se specializací na medicínské právo

Část 4. Legislativa, smluvní vztahy

 • Změny v nemocenském pojištění
  JUDr. Jan Přib, oddělení sociální legislativy MPSV ČR
 • Změna zdravotní pojišťovny zaměstnancem a OSVČ
  Ing. Antonín Daněk, VZP Vsetín
 • Splátkové kalendáře ve zdravotním pojištění
  Ing. Antonín Daněk, VZP Vsetín

Část 5. Daňová poradna

 • Problematika uplatňování daňových výdajů procentem z dosažených příjmů
  Ing. František Elis, daňový poradce ev. číslo 0056
 • Změny z daně z příjmů fyzických osob z pohledu dříve narozených
  Ing. František Elis, daňový poradce ev. číslo 0056
 • Majetek darovaný NZZ nelze odepisovat
  Ing. František Elis, daňový poradce ev. číslo 0056
www.mo-je.cz