Zpět

OBSAH 3/2008

Část 1. Cestování a cizinci

 • Schengenský prostor, zdravotní pojištění a zdravotní péče
  Ing. Antonín Daněk, VZP Vsetín
 • Pojistná událost v praxi
  Redakčně zpracováno
 • Cestovní pojištění
  Robert Kareš, Ph.D., MBA, náměstek úseku pojištění Pojišťovny VZP, a.s.
 • Pojištění cizinců
  Robert Kareš, Ph.D., MBA, náměstek úseku pojištění Pojišťovny VZP, a.s.
 • Nejčastější chyby ve vyúčtování zdravotní péče
  Robert Kareš, Ph.D., MBA, náměstek úseku pojištění Pojišťovny VZP, a.s.

Část 2. Lékařská praxe

 • Ještě k možnostem prodeje lékařské praxe
  JUDr. Jan Mach, advokát se specializací na medicínské právo
 • Z naší poradny
  JUDr. Jan Mach, advokát se specializací na medicínské právo
 • Má soukromá praxe opravdu cenu?
  Redakčně zpracováno
 • Prodej lékařské praxe provozované formou s. r. o.
  Ing. František Elis, daňový poradce ev. číslo 0056
 • Pomůcka pro práci s PC

Část 3. Zdravotní pojištění

 • Vybraná plnění nezahrnovaná od 1.1. 2008 do vyměřovacího základu zaměstnance
  Ing. Antonín Daněk, VZP Vsetín
 • Dohody o pracovní činnosti v roce 2008
  Ing. Antonín Daněk, VZP Vsetín
 • Hraniční částky plateb pojistného v roce 2008
  Ing. Antonín Daněk, VZP Vsetín

Část 4. Důchod

 • Jdeme do důchodu
  Pracovníci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR,
  Ing. Antonín Daněk, VZP Vsetín
  Ing. František Elis, daňový poradce ev. číslo 0056
www.mo-je.cz