Zpět

Obsah 2/2008

Část 1. Převod lékařské praxe

 • Poněkud rozsáhlý úvod
 • První praktický krok – rozhodnutí o zadání zpracování ocenění praxe
 • Posouzení daňových dopadů prodeje lékařské praxe u prodávajícího
 • Posouzení daňových dopadů nákupu lékařské praxe u kupujícího
 • Vývoj některých základních ekonomických ukazatelů provozovatelů lékařských praxí
  Ing. František Elis, daňový poradce ev. číslo 0056
 • Notářský zápis
 • Smlouva o prodeji podniku
 • Dohoda o uznání závazku se svolením k vykonatelnosti

Část 2. Úmrtí provozovatele NZZ

 • Úmrtí provozovatele Nestátního zdravotnického zařízení
  Ing. František Elis, daňový poradce ev. číslo 0056

Část 3. Převod z fyzické osoby na s. r. o.

 • Převod lékařské ordinace z fyzické osoby na s. r. o.
  JUDr. Jan Mach, advokát se specializací na medicínské právo

Část 4. Dokumentace

 • Uchovávání a skartace zdravotnické dokumentace
 • Povinná doba úschovy některých dokumentů
  Mgr. Jiří Švejnoha, Dis., advokát v Praze

Část 5. Poradna

 • Vypovězení péče
  JUDr. Jan Mach, advokát se specializací na medicínské právo
 • Jak ovlivní datum odchodu do důchodu výši důchodu
  JUDr. Jan Přib, oddělení sociální legislativy MPSV ČR
  Článek byl připraven ve spolupráci s redakcí časopisu Národní pojištění
www.mo-je.cz