Zpět

OBSAH 1/2008

Část 1. Daně

  • Daně
   Ing. František Elis, daňový poradce ev. číslo 0056
  • Co by měl lékař vědět o darech
   Ing. František Elis, daňový poradce ev. číslo 0056
  • Porovnání čisté měsíční mzdy zdravotní sestry
   Ing. František Elis, daňový poradce ev. číslo 0056

Penzijní připojištění od 1. 1. 2008

 • Podklady: Veronika Hybšová , DiS., společnost Generali penzijní fond, a.s.


Část 2. Zdravotní pojištění

 • Minimální vyměřovací základ zaměstnance
  Ing. Antonín Daněk, VZP Vsetín
 • Vzor smlouvy o úhradě (části) pojistného na základě
  poskytnutého pracovního volna bez náhrady příjmu
 • Zdravotní pojištění a OSVČ
  Ing. Antonín Daněk, VZP Vsetín


Část 3. Sociální pojištění

 • Sociální zabezpečení OSVČ
  Dagmar Jandová, odbor sociálního pojištění OSVČ, ČSSZ
 • Evidenční listy důchodového pojištění
  Mgr. Ivana Žáčková, oddělení kontroly důchodového pojištění zaměstnanců, ČSSZ
 • Pozvánka na 17. mezinárodní kongres České lékařské společnosti J. E. Purkyně
  16. dubna 2008 – Horizonty preventivní gerontologie pro lékaře v praxi
 • Změny v sociálních službách a státní sociální podpoře
  JUDr. Jan Hutař, ředitel legislativního odboru Národní rady postižených ČR

Část 4. Vedení praxe

 • Vyjednávání o náhradě škody
  JUDr. Jan Mach, advokát se specializací na medicínské právo
 • Regulační poplatky
  Ing. František Elis, daňový poradce ev. číslo 0056
 • Vzor účtenky za regulační poplatek
www.mo-je.cz