Zpět

Obsah 6/2005

Část 1. Daň z příjmu za rok 2005

 • Výpočet daně ze společného základu daně manželů za rok 2005
  Václav Pikal, metodik Finančního ředitelství pro hl. Město Prahu
 • Daňová problematika penzijního a životního pojištění
  Ing. František Elis, daňový poradce 0056


Část 2. Zdravotní a sociální pojištění

 • Zdravotní pojištění a OSVČ v roce 2006
  Ing. Antonín Daněk, Mgr. Jiří Glet, VZP Vsetín
 • Uplatnění nároku na peněžité dávky v nemoci a mateřství v EU
  Mgr. Eva Bolcková, odbor nemocenského pojištění zaměstnanců, ČSSZ
 • Jak získat maximální možné nemocenské dávky v roce 2006?
  Dagmar Jandová, odd. metodiky sociálního pojištění OSVČ, ČSSZ


Část 3. Vedení praxe

 • Prádlo ze zdravotnických zařízení
  RNDr. Erich Pazdziora, CSc., předseda Certifikační komise Asociace prádelen a čistíren ČR
 • Pracovní neschopnosti, důchody a OSVČ bez nemocenského pojištění
  MUDr. Eva Sixtová, lékařka ČSSZ
 • Generická léčiva v souvislostech
  Mgr. Alena Švejnohová, manager projektu Infolekar
 • Rámcové smlouvy a „Kultivace sítě“
  JUDr.Jan Mach, advokát se specializací na medicínské právo
 • Ptali jsme za Vás
  JUDr.Jan Mach, advokát se specializací na medicínské právo
 • Rozhlasové a televizní poplatky
  Mgr. Alena Švejnohová, manager projektu Infolekar


Část 4. Výdělečná činnost občanů

 • Výdělečná činnost v EU z pohledu zdravotního pojištění
  Ing. Antonín Daněk, Mgr. Jiří Glet, VZP Vsetín
 • Daňový kalendář pro rok 2006
  zdroj:www.mfcr.cz
www.mo-je.cz