Zpět

Obsah 5/2005

Část 1. Vyhláška č. 195/2005 Sb.

 • Příloha č. 3 a č. 4 vyhlášky č. 195/2005Sb.
 • Komentář k vyhlášce č. 195/2005 Sb.
  MUDr. Věra Melicherčíková, CSc., vedoucí Národní referenční laboratoře pro dezinfekci a sterilizaci, SZÚ Praha

Část 2. Péče o děti

 • Mateřská dovolená
  Ing. Antonín Daněk, Mgr. Jiří Glet, VZP Vsetín
 • Podpora při ošetřování člena rodiny
  Dotaz byl zodpovězen ve spolupráci s redakcí časopisu Národní pojištění


Část 3. Vedení ordinace

 • Registrace
  JUDr. Jan Mach, advokát se specializací na medicínské právo
 • Rekonstrukce a vybavení praxe
  Ing. arch. Jakub Záborský, člen České komory architektů
 • Provozování praxe
  Ing. František Elis, daňový poradce 0056


Část 4. Obrana

 • Význam imunomodulační terapie
  MUDr. Petr Čáp, Ph.D., Centrum alergologie a klinické imunologie na Homolce
 • Likvidace odpadů
  RNDr. Jiří Kolář, prom. biolog., Krajská hygienická stanice středočeského kraje se sídlem v Praze


Část 5. Penalizace nebo snížení záloh

 • Uplatnění úroku z prodlení
  JUDr. Jan Mach, advokát se specializací na medicínské právo
 • Penále a odstranění tvrdosti ve zdravotním pojištění
  Ing. Antonín Daněk, Mgr. Jiří Glet, Všeobecná zdravotní pojišťovna
 • Sociální pojištění
  Dagmar Jandová, oddělení metodiky sociálního pojištění OSVČ, ČSSZ
 • Penalizace, snížení záloh
  JUDr. Jana Šupová, vedoucí odd. správy daní, Finanční ředitelství pro hl.m. Prahu


Část 6. Odborné medicínské chyby

 • Odborné chyby v souvislostech
  Mgr. Alena Švejnohová, manager projektu Infolékař


Část 7. Příloha čísla 5/2005

 • Sociálně právní minimum pro lékaře / Aktualizace k 1.10.2005
  JUDr. Jan Hutař, ředitel legislativního odboru Národní rady zdravotně postižených ČR
www.mo-je.cz