Zpět

OBSAH 3/2005

Část 1. Odpady

 • Nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení
  MUDr. Magdalena Zimová, CSc, SZÚ, Národní referenční laboratoř
 • Bioodpad
  Tomáš Hodek, občanské sdružení Ekodomov


Část 2. Archivnictví

 • K současné právní úpravě archivnictví
  Mgr. Jiří Švejnoha, DiS, AK JUDr.Ing. Hostinského, Praha 3
 • Archivace mezd,, odvodů na sociální, zdravotní pojištění, důchodových listů
  Ivana Žáčková, ČSSZ
 • Jak dlouho lze doměřit daň?
  Václav Pikal, metodik Finančního ředitelství pro hl.m. Prahu
 • Zdravotnická dokumentace
  JUDr. Jan Mach, advokát se specializací na medicínské právo
 • Tipy
  Internet zdarma
  Inspirace


Část 3. Pojištění

 • Nemocenské pojištění zaměstnanců – přihlášky a odhlášky
  Mgr. Michal Fuksa, odbor nemocenského pojištění, ČSSZ
 • Souběh zaměstnání a podnikání
  MUDr.Hana Taxová, šéfredaktorka časopisu
  Mgr.Božena Bartošová, nemocenské oddělení ČSSZ
  Ing. Antonín Daněk, Mgr. Jiří Glet, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
 • Brigádnická činnost studentů a zdravotní pojištění
  Ing. Antonín Daněk, Mgr. Jiří Glet, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR


Část 4. Cestování

 • Cestovní zdravotní pojištění
  Ing. Antonín Daněk, Mgr. Jiří Glet, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
 • Evropský průkaz
  Mgr. Ladislav Švec, ředitel Centra mezinárodních úhrad
 • Dovolená na zotavenou a nárok na pracovní volno
  Mgr.Alena Švejnohová, vydavatelka časopisu
 • Očkování před cestou do ciziny je povinné?
  RNDr.Marek Petráš, www.vakcíny.net
 • Jak bezpečně používat platební kartu?
  Tomáš Kofroň, vedoucí PR teamu Raiffeisenbank a.s.


Část 5. Vedení ordinace

 • Nárůst komplikací po BCG
  MUDr.Pavla Nykodýmová, členka výboru ČPFS ČLS JEP
 • Pomůcky pro inkontinenci
  MUDr. Hana Taxová, šéfredaktorka časopisu
 • Telefony - novinky
  Mgr. Alena Švejnohová, vydavatelka časopisu
 • Osobní účty
  MUDr.Pavel Hroboň, M.S., Reforma zdravotnictví – forum.cz
 • Očkování proti chřipce
  RNDr.Marek Petráš, www.vakcíny.net
www.mo-je.cz