Zpět

OBSAH 2/2005

Část 1. Legislativa a smluvní vztahy

 • Perspektivy českého zdravotnictví
  MUDr. Petr Fiala, poradce MZ ČR
 • ELDP
  Mgr. Alena Švejnohová, vydavatelka časopisu
 • Životní minimum od 1. 1. 2005
 • Dávky sociální podpory, kde rozhoduje příjem domácnosti
  redakčně zpracováno
 • Zdravotní pojištění a zdravotní péče po 1. 5. 2004 v ČR a v EU
  Ing. Antonín Daněk, Mgr. Jiří Glet, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR


Část 2. Vedení ordinace

 • Ptali jsme se za Vás zdravotních pojišťoven
  Ing. Jiřina Musílková, ředitelka VZP
  Mgr. Kremena Slavová, specialistka pro EU, ZP M-A
  Radovan Havránek, vedoucí marketingu ZP MV
  Pavel Řimák, agenda mezinárodních smluv, ČNZP
 • Novela autorského zákona
  Mgr. Alena Švejnohová, vydavatelka časopisu


Část 3. Legislativa a smluvní vztahy

 • Aktuality ve zdravotním pojištění
  Ing. Antonín Daněk, Mgr. Jiří Glet, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
 • Kontakty na nositele pojištění ve smluvních státech
  Zdroj: časopis Národní pojištění


Část 4. Právní poradna

 • Volný pohyb českých pracovníků v EU/EHP
  PaedDr. Věra Kolmerová, odbor trhu práce MPSV ČR
 • Pronájem pomůcek
  Mgr. Alena Švejnohová, vydavatelka časopisu


Část 5. Vedení ordinace

 • Předání praxe
 • Kdy může lékař pracovat samostatně
  JUDr. Jan Mach, advokát se specializací na medicínské právo
 • Povinnosti ke ZP
  Ing. Jiřina Musílková, ředitelka VZP
  MUDr. Libor Tuka, ředitel odboru zdravotní politiky Vo ZP ČR
  Mgr. et MUDr. Markéta Škutová, revizní lékařka ZP M-A
  Radovan Havránek, vedoucí marketingu ZP MV
 • Jak je to s prodejem praxí?
  JUDr. Jan Mach, advokát se specializací na medicínské právo
  MUDr. Hana Taxová, šéfredaktorka časopisu
  Ing. Jiřina Musílková, ředitelka VZP
 • Pozvánka na XI. Angiologické sympozium Valtice 2005
 • Výherci předplatitelské soutěže
www.mo-je.cz