Zpět

OBSAH 1/2005

Část 1. Legislativa, smluvní vztahy

 • Určení rozsahu povinného zdravotního pojištění
  MUDr. Pavel Hroboň, M.S., Reforma zdravotnictví - forum.cz


Část 2. Finanční poradna

 • Povinnosti OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2005
  Ing. Antonín Daněk, Mgr. Jiří Glet, Všeobecná zdravotní pojišťovna
 • Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2004
  Bc. Lenka Šárová, Dagmar Jandová, odbor sociálního pojištění ČSSZ
 • Proč se liší průměrné mzdy?
  Ing. Jiřina Šafrová, šéfredaktorka odborného měsíčníku ČSSZ – Národní pojištění
 • Daňové přiznání, Penzijní připojištění
  Zpracovala MUDr. Hana Taxová, šéfredaktorka časopisu


Část 3. Vedení ordinace

 • Zdravotní transporty
  MUDr. Věra Ševčíková, MUDr. Hana Taxová, redaktorky časopisu
 • Jednotné kurzy
  Mgr. Alena Švejnohová, vydavatelka časopisu
 • Defibrilátor
  Ing. Jindřich Petřík, ředitel společnosti Cheiron, a.s.
 • Trvání pracovní neschopnosti
  MUDr. Dušan Barbuš, ředitel odboru vzdělávání a správní agendy ČSSZ Praha
 • Dohodnuté služby a smluvní ceny
  JUDr. Jan Mach, advokát se specializací na medicínské právo
 • Kalkulace v lékařské praxi
  Ing. František Elis, daňový poradce 0056
 • Odvod pojistného na sociální zabezpečení
  Mgr. Alena Švejnohová, vydavatelka časopisu
 • Cestovní náhrady od 1.1.2005
  JUDr. Eva Hofmannová, odbor mzdové politiky MPSV


Část 4. Profesionální image

 • EkoStránka
  Martin Mach, redaktor EkoListu, redakce časopisu


Část 5. Právní poradna

 • Prodej lékařské praxe, Revizní lékaři
  JUDr. Jan Mach, advokát se specializací na medicínské právo
 • Daň z pozemků
  redakčně zpracováno
 • Nárok na starobní důchod
  Václav Šantrůček, vedoucí oddělení koncepce důchodového pojištění ČSSZ
 • Dohody o provedení práce
  Ing. Antonín Daněk, Mgr. Jiří Glet, Všeobecná zdravotní pojišťovna
www.mo-je.cz