Zpět

Obsah 6/2002

Část 1. Legislativa, smluvní vztahy

  • Reforma veřejné správy
   PaedDr. Martina Matějková, předsedkyně Komise pro zdravotnictví, Asociace krajů České republiky
  • Kraje
   JUDr. Jan Mach, advokát se specializací na medicínské právo

Ptali jsme se za Vás


Část 2. Finanční poradna

 • K zdaňování příjmů fyzických osob
  Ing. František Elis, daňový poradce 0056
 • Evidence jízd
  Ing. František Elis, daňový poradce 0056
 • Daňové odpisy majetku v číslech
  Ing. František Elis, daňový poradce 0056
 • QuikRead - budoucnost ordinace
  Ing. Ivana Holoubková, Ing. Lenka Lukašíková
 • Ptali jsme se za Vás
 • Ocenění praxe
  Redakce
 • Svět kreditních karet
  Dušan Hradil, www.peníze.cz
 • Základní daňový kalendář 2003
  Václav Pikal, metodik Finančního ředitelství pro hl. město Prahu
 • Reklama nebo reprezentace
  Václav Pikal, metodik Finančního ředitelství pro hl. město Prahu


Část 3. Právní poradna

 • Reklama, sponzorování
  JUDr. Jan Mach, advokát se specializací na medicínské právo
 • Stanovisko SÚKL


Část 4. Vedení ordinace

 • Internet a viry
  Bc. Jan Pavlovič, IT poradce
 • Platební karty v ordinaci
  Alena Taxová, vydavatel


Část 5. Vzdělávání

 • Kurzy angličtiny- metoda superlearning
  Pozvánky na seminář
 • Daňové povinnosti a daňová přiznání soukromých lékařů a provozovatelů lékáren
  Pozvánka na seminář
 • Právo a medicína
  Pozvánka na seminář


Část 6. Profesionální image

 • Hodnocení primární péče
  MUDr. Bohumil Seifert, vědecký sekretář Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP
  MUDr. Václav Beneš, asistent Katedry všeobecného lékařství UIPVZ Praha
  MUDr. PhD.Petr Struk, Econsult s.r.o.
www.mo-je.cz