Zpět

Obsah 4/2002

Část 1. Legislativa, smluvní vztahy

 • Důchodové pojištění
  JUDr. Helena Pelikánová, vedoucí oddělení metodiky důchodového pojištění ČSSZ
 • Předávání pacientů mezi praktiky
  Dotaz pro zdravotní pojišťovny
 • Ptali jsme se za Vás
  MUDr. Michal Vít, PhD., hlavní hygienik ČR


Část 2. Finanční poradna

 • Převod nemovitostí
  Ing. František Elis, daňový poradce 0056
 • Proč platitit nájem ?
  Petr Vykoukal, www.penize.cz
 • Úvěrové financování nemovitostí
  Jan Urban, poradce a makléř pro financování nemovitostí, ředitel Simply, s. r. o.
 • Vlastní loď - netradiční investice
  Ing. Zbyněk Liška, ředitel programu Montan Maritime Program
 • Přímé bankovnictví není jen módní záležitost
  Jaroslav Martinec, výkonný ředitel pro prodej a péči o klienta, eBanka
 • Základní daňový kalendář 2002
  Václav Pikal, metodik Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu


Část 3. Právní poradna

 • Prodej praxe
  JUDr. Jan Mach, advokát v Praze, odborný asistent IPVZ, katedra medicínského práva
 • Poplatky
  JUDr. Jinřiška Kočová, JUDr. Jindra Pavlová,
  právníci Českého rozhlasu
 • Smlouva o prodeji nestátního zdravotnického zařízení
  JUDr. Jan Mach, advokát v Praze, odborný asistent IPVZ, katedra medicínského práva
 • Uznávání pracovní neschopnosti a poskytování nemocenského
  Ing. Marta Ženíšková, vedoucí oddělení nemocenského pojištění, Ministerstvo práce a sociálních věcí


Část 4. Vedení ordinace

 • Internet v ambulanci
  Ing. Martin Lasevič, software specialist


Část 5. Vzdělávání

 • EKG v ordinaci pediatra
  Doc. MUDr. Anna Nečasová, CSc., vedoucí katedry pediatrie IDVPZ v Brně
 • Je české zdravotnictví připraveno z hlediska pojistitele na vstup do EU?
  Götz Reichart, člen představenstva německé soukromé zdravotní pojišťovny Vereinte Krankenversicherung (přeložil Ing. Josef Jelínek)
 • Daňové povinnosti a daňová přiznání soukromých lékařů a provozovatelů lékáren za rok 2002
  Ing. Lubomír Janoušek, zástupce ředitele Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu
  Praha 16.11.2002 TOP HOTEL Brno 30.11.2002 Grandhotel Brno


Část 6. Profesionální image

 • Dary postiženým při povodních
 • Darovací smlouva
  JUDr. Ing. Jaroslav Hostinský, advokát v Praze, Katedra práva VŠE v Praze
www.mo-je.cz