Zpět

Obsah 3/2002

Část 1. Legislativa, smluvní vztahy

 • Národní program přípravy na stárnutí
  Usnesení vlády ČR ze dne 15. května 2002 č. 485
 • OZP a vyšetření C-reaktivního proteinu
  MUDr. Taťana Bretyšová, vedoucí odd. zdravotních programů
 • Důchodové pojištění
  JUDr. Helena Pelikánová
  vedoucí oddělení metodiky důchodového pojištění ČSSZ
 • Ptali jsme se za Vás


Část 2. Finanční poradna

 • Poplatek za rozhlasový přijímač
  JUDr. Jinřiška Kočová, JUDr. Jindra Pavlová,
  právníci Českého rozhlasu
 • Základní daňový kalendář 2002
  Václav Pikal, metodik Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu
 • K daňové poradně
  Ing. František Elis, daňový poradce 0056
 • Daňová poradna - dotazy čtenářů
  Václav Pikal, metodik Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu
  Ing. František Elis, daňový poradce 0056


Část 3. Právní poradna

 • Dotazy čtenářů
  JUDr. Jan Mach, advokát v Praze, odborný asistent IPVZ, katedra medicínského práva


Část 4. Vedení ordinace

 • Elektronická pošta
  Ing. Martin Lasevič, software specialist


Část 5. Vzdělávání

 • Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta
  Celodenní postgraduální doškolovací kurzy


Část 6. Profesionální image

 • Manažer zdravotní péče
  Alena Taxová, vydavatel
www.mo-je.cz