Zpět

Obsah 2/2002

Část 1. Legislativa, smluvní vztahy

 • Systém celoživotního vzdělávání
  Stavovský předpis České lékařské komory č. 16
 • Výkon funkce lektor v lékařské praxi
  Závazné stanovisko ČLK 1/2000
 • Komentář k stavovskému předpisu ČLK č. 16
  JUDr. Jan Mach, advokát v Praze, odborný asistent IPVZ, katedra medicínského práva
 • Smlouva o vytvoření díla podle § 27 autorského zákona
 • Jak léčit zdravotnictví
  MUDr. Pavel Vepřek, RNDr., Jaroslav Janda, Tým DG plus, spol. s r. o.


Část 2. Finanční poradna

 • Nemocenské pojištění OSVČ
  Ing. Marta Ženíšková, vedoucí oddělení nemocenského pojištění Ministerstva práce a sociálních věcí
 • Daňová uznatelnost nákladů při účasti na "odborných akcích"
  Ing. František Elis, daňový poradce 0056
 • Honoráře za příspěvky do časopisů a za přednáškovou činnost
  Václav Pikal, metodik Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu


Část 3. Právní poradna

 • Dotazy čtenářů
  JUDr. Jan Mach, advokát v Praze, odborný asistent IPVZ, katedra medicínského práva


Část 4. Vedení ordinace

 • Lékař a technologie
  Ing. Martin Lasevič, software specialist


Část 5. Vzdělávání

 • Transgenerační medicína
  Doc. MUDr. Hana Hrstková, CSc., přednosta I. dětské interní a onkologické kliniky FN Brno
  Doc. MUDr. Anna Nečasová, CSc., vedoucí katedry pediatrie IDVPZ Brno
 • Ošetřovatelství v pediatrii
  Mgr. Alena Zouharová, katedra pediatrie IDVPZ Brno
  Doc. MUDr. Anna Nečasová, CSc., vedoucí katedry pediatrie IDVPZ Brno
 • Očkovací látka TWINRIX
  Doc. MUDr. Jiří Beran, CSc., Vakcinační centrum, Katedra epidemiologie, Vojenská lékařská akademie Jana Ev. Purkyně, Hradec Králové
 • Kurzy v oboru dětského lékařství


Část 6. Profesionální image

 • Celoživotní profesionální rozvoj praktického lékaře
  MUDr. Bohumil Seifert, praktický lékař, Praha
www.mo-je.cz