Zpět

Obsah 1/2002

Část 1. Legislativa, smluvní vztahy

 • Zdravotnictví
  Převzato z ročenky Hospodářských novin 2002
 • Příjmy a výdaje zdravotních pojišťoven
  MUDr. Věra Ševčíková


Část 2. Finanční poradna

 • Jak si vybrat daňového poradce
  Ing. František Elis, daňový poradce
 • Daňový systém České republiky
 • Základní daňový kalendář na rok 2002
  Václav Pikal, metodik Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu
 • Sociální pojištění osob samostatně výdělečně činných
  Ing. Marta Ženíšková, vedoucí oddělení nemocenského pojištění Ministerstva práce a sociálních věcí
 • Výhody penzijního připojištění
  Ing. Zdeněk Tejkl, předseda představenstva Generali penzijní fond a. s.
  Veronika Hybšová, marketing Generali penzijní fond a. s.
 • Zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných
  Hana Haušildová, správně kontrolní oddělení Zdravotní pojišťovny Metal-Aliance
 • Nad tiskopisem daňového přiznání fyzických osob k dani z příjmů
  Ing. Lubomír Janoušek, zástupce ředitele Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu
 • Jsou pohledávky časovanou bombou?
  Ing. František Elis, daňový poradce
 • Oznamovací povinnost
  Ing. František Elis, daňový poradce
 • Novela zákona o dani silniční
  Ing. Milan Burian, vedoucí pracovník Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu


Část 3. Právní poradna

 • Novelizace trestního řádu
  JUDr. Jan Mach, advokát v Praze, odborný asistent IPVZ, katedra medicínského práva


Část 4. Vedení ordinace

 • Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
  JUDr. Jiří Novotný, poradce člena představenstva, Kooperativa pojišťovna a.s.


Část 5. Vzdělávání

 • Transgenerační medicína v primární sféře
  16.-17. 3. 2002 v Luhačovicích
 • Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta - kurzy
  MUDr. Hana Kurzová, Ústav všeobecného lékařství


Část 6. Profesionální image

 • Lékař a čas
  PhDr. Miroslav Cuhra - vedoucí tréninkového programu
  Alena Taxová - vydavatel časopisu
www.mo-je.cz