Zpět

Obsah 5/2001

Část 1. Legislativa, smluvní vztahy

 • Zákon 260/2001 Sb. ze dne 26. června 2001, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu
  Komentář k zákonu č. 260/2001 Sb.
  JUDr. Jan Mach, advokát v Praze, odborný asistent IPVZ, katedra medicínského práva
 • Vedení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě
  Ing. Martin Lasevič, software specialist, Ratiopharm CZ, s. r. o.
 • Zdravotní pojišťovny a internet
 • Změny v silničním zákoně, novinky, které byste neměli přehlédnout
  Marcela Kobíková, Mgr. Jarmila Vorlíčková, Generali Pojišťovna a. s.


Část 2. Finanční poradna

 • Daňové a ekonomické posouzení některých variant nákupu a následného prodeje osobního automobilu
  Ing. František Elis, daňový poradce 000056
 • Studenti a sociální pojištění
  Ing. Marta Ženíšková, ved. odd. nemocenského pojištění, Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Studenti a zdravotní pojištění
  Mgr. Pavel Fišer, ředitel odb. kontroly plateb pojistného OZP zaměstnanců bank a pojišťoven
 • Zdanění příjmů z brigády studentů, kterou vykonávají na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti
  Václav Pikal, metodik Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu


Část 3. Právní poradna

 • Je lékař povinen potvrzovat svým pacientům, kteří jsou žáky základních a středních škol, „omluvenky“?
 • Za jakých podmínek vydává lékař potvrzení o způsobilosti žáka absolvovat např. školu v přírodě, lyžařský výcvik apod.?
  JUDr. Jan Mach, advokát v Praze, odborný asistent IPVZ, katedra medicínského práva


Část 4. Vedení ordinace

 • Výpočetní technika v rukou lékaře – zkušenosti z ordinací
  RNDr. René Zugar, dodavatel výpočetní techniky pro zdravotnictví
 • Ukončení činnosti v privátní praxi
  MUDr. Vratislav Čermák, Skupina pro prosperitu České stomatologické komory
 • Ocenění a prodej lékařské praxe – především ekonomický a daňový pohled
  Ing. František Elis, daňový poradce 000056


Část 5. Vzdělávání

 • Daňové povinnosti soukromých lékařů a provozovatelů lékáren 2001
  Praha 24. 11. 2001, Brno 1.12.2001


Část 6. Profesionální image

 • Biologické zbraně v rukou teroristů?
  MUDr. Vladimír Polanecký, hygienik hl. m. Prahy, vedoucí katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha
 • Rozhovor s MUDr. Davidem Rathem,prezidentem České lékařské komory


Část 7. Komerční příloha

 • AZ Respiro Klub
www.mo-je.cz