Zpět

Obsah 4/2001

Část 1. Legislativa, smluvní vztahy

 • Zdravotnictví 2000
  ročenka Hospodářských novin 2001
 • Modifikace kombinované kapitačně-výkonové platby Zaměstnanecké pojišťovny Škoda
  Ing. Zdeněk Vitásek, zástupce ředitelky Zaměstnanecké pojišťovny Škoda
 • Soukromý lékař jako zaměstnavatel – Doporučený vzor pracovní smlouvy, mzdového výměru a poučení zaměstnance
  JUDr. Jan Mach, advokát v Praze, odborný asistent IPVZ, katedra medicínského práva
 • Náplň činnosti sestry
  Mgr. Dana Jurásková, náměstek ředitele pro ošetřovatelskou péči,
  Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha


Část 2. Finanční poradna

 • Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
  Irena Jindrová, metodik Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu
 • Platba zdravotního pojištění za zaměstnance
  Mgr. Pavel Fišer, ředitel odb. kontroly plateb pojistného OZP zaměstnanců bank a pojišťoven
 • Povinnosti lékaře jako zaměstnavatele v sociálním pojištění
  Ing. Marta Ženíšková, ved. odd. nemocenského pojištění, Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Daňové osvobození příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem
  Irena Jindrová, metodik Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu
 • Životní pojištění
  Ing. Martin Hromádko, vedoucí skupiny životního pojištění Generali Pojišťovna, a. s.
 • Základní daňový kalendář na rok 2001 – IV. čtvrtletí
  Václav Pikal, metodik Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu


Část 3. Právní poradna

 • Právní poradna
  JUDr. Jan Mach, advokát v Praze, odborný asistent IPVZ, katedra medicínského práva
 • Minimální mzda
  Ing. Pavel Hájek, pracovník odboru příjmové politiky, Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Škoda způsobená zaměstnavateli
  Makléřská firma SOKRAT, s. r. o.


Část 4. Vedení ordinace

 • Už znáte výhody stravenek!?
  Mgr. Dita Valová, SodexhoPASS ČR
 • Pracovní oblečení a hodnota ochranných pracovních prostředků, včetně nákladů na jejich udržování
  Irena Jindrová, metodik Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu


Část 5. Vzdělávání

 • Transgenerační medicína v primární sféře -Luhačovice
 • LYMPHO 2001, Praha
 • Angličtina pro pracovníky ve zdravotnictví


Část 6. Profesionální image

 • Katalog dohodnutých služeb hrazených přímo nemocným v rámci ambulantní péče
 • Zhodnocení účinnosti očkování proti chřipce z pohledu pracovní neschopnosti
  ve ŠkodaAuto v chřipkové sezoně 2000/2001

  Doc. MUDr. Jiří Beran, CSc.,Vakcinační centrum, Katedra epidemiologie,
  Vojenská lékařská akademie JEP, Hradec Králové
  MUDr. Ján Moravík, CSc., Poliklinika ŠkodaAuto, Odd. pracovního lékařství, M. Boleslav


Část 7. Komerční příloha

www.mo-je.cz