Zpět

Obsah 3/2001

Část 1. Legislativa, smluvní vztahy

 • Jak může lékař nebo zdravotní sestra zastupovat v ordinaci jiného lékaře
  Ing. Venuše Jandová, ministerský rada, Odbor živností, Ministerstvo obchodu a průmyslu
 • Zástup lékaře a zdravotní sestry z pohledu předpisů pracovního práva
  JUDr. Jaroslav Hostinský, advokát v Praze, katedra práva VŠE v Praze
 • Oznamování nepřítomnosti lékaře v ordinaci zdravotním pojišťovnám
 • Dohoda mezi SPL, SPLDD a VZP ČR ve věci zaměstnávání asistentů praktickými lékaři (odbornost 001, 002)
 • Úhrada zdravotní péče pojišťovny Metal-Aliance praktickým lékařům formou modifikované kombinové kapitačně výkonové platby
  Tým pro řízenou péči ZP Metal-Alinace
 • Zpráva z tiskové konference ZP MV ČR
  MUDr. Věra Ševčíková
 • Informační centra Zdravotních pojišťoven


Část 2. Finanční poradna

 • Příjmy za práci – na co se nemá zapomenout z hlediska zdanění
  Irena Jindrová, metodik Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu
 • Daň vybíraná zvláštní sazbou 15 %
 • Základní daňový kalendář na rok 2001
  Václav Pikal, metodik Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu


Část 3. Právní poradna

 • Problematika zástupů v ordinacích lékaře
  JUDr. Jan Mach, advokát v Praze, odborný asistent IPVZ, katedra medicínského práva
 • Sdělení pro čtenáře časopisu Informace pro lékařské praxe
  JUDr. Jan Mach, advokát v Praze, odborný asistent IPVZ, katedra medicínského práva


Část 4. Vedení ordinace

 • Očkování před cestami do zahraničí
 • Schematické doporučení očkování při cestách do zahraničí
 • Doporučené preparáty při cestách do zahraničí
 • Očkovací kalendář – pravidelné očkování v České republice
  MUDr. Věra Paulů, vedoucí odd. očkování. Hygienická stanice hl. m. Prahy
  MUDr. Vladimír Polanecký, hygienik hl. m. Prahy,
  vedoucí katedry hygieny a epidemiologie IPVZ


Část 5. Vzdělávání

 • Prof. MUDr. Milanu Šamánkovi, DrSc., byla udělena cena společnosti J. E. Purkyně
  MUDr. Hana Taxová, šéfredaktorka časopisu
 • Celodenní postgraduální doškolovací kurzy ve 2. pololetí roku 2001
  Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta
 • Volby do výboru Společnosti praktických dětských lékařů ČLS J. E. P.
  MUDr. Jarmila Seifertová, člen výboru Společnosti praktických dětských lékařů
  ČLS J. E. Purkyně
 • Školení PC a Windows pro začátečníky


Část 6. Profesionální image

 • Hodnota práce lékaře
  Alena Taxová, vydavatel časopisu


Část 7. Komerční příloha

 • AZ Respiro Klub
www.mo-je.cz