Zpět

Obsah: 2/2001

Část 1. Legislativa, smluvní vztahy

 • Úvahy o možném nahrazení zákona č. 160/1992 Sb. novou zákonnou úpravou
  JUDr. Jan Mach – advokát v Praze, odborný asistent IPVZ, katedra medicínského práva
 • Zákon č. 160/1992 Sb. o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních
 • Mezinárodní konference zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven
  Ing. Dagmar Hartmanová – Public relations Svazu zaměstnaneckých pojišťoven
 • Bonifikační systém pro praktické lékaře: skutečnost a mýty
  RNDr. Marcela Ambrožová – vedoucí odd. matematických analýz VZP
 • Nadstandardní očkování
 • Program „Třetí dávka zdarma II“
  PhDr. Marcela Svěráková – Česká společnost podpory zdraví


Část 2. Finanční poradna

 • Otázky a odpovědi
  Václav Pikal – metodik Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu
  Ing. Hana Kubačáková – Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu


Část 3. Právní poradna

 • Lze mezi lékařem a pacientem dohodnout hrazené služby?
  JUDr. Jan Mach – advokát v Praze, odborný asistent IPVZ, katedra medicínského práva
 • Podnikání nestátních zdravotnických zařízení
  Ing. Venuše Jandová – ministerský rada, Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Kurz pro prodejce vyhrazených léčiv


Část 4. Vedení ordinace

 • Vznik, třídění a likvidace odpadů v soukromých ordinacích
  Ing. Jiří Kadrnožka – ekonom
 • Všem ředitelům zdrav. zařízení v přímé řídící působnosti MZ
  Prof. MUDr. Bohumil Fišer, CSc. – ministr zdravotnictví
 • Metodické doporučení Ministerstva zdravotnictví pro nakládání s odpadem ze zdravotnických zařízení
 • Zdravotnická dokumentace – návrh novely zákona č. 20/1966 Sb. o zdraví lidu
 • Zpracování provozních řádů zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
 • Česká národní zdravotní pojišťovna zdokonalila pro své smluvní partnery komunikaci po Internetu
 • Počítačový kurz pro začátečníky
 • Očkování v roce 2001
  MUDr. Vladimír Polanecký – hygienik hl. m. Prahy
  a vedoucí katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha
 • Uchovávání očkovacích látek – dodržování chladového řetězce
  MUDr. Věra Paulů – oddělení očkování, Hygienická stanice hl. m. Prahy


Část 5. Vzdělávání

 • Vzdělávací semináře IDVPZ Brno – Katedra primární péče – 2. pololetí 2001
 • Transgenerační medicína v primární sféře – pozvánka do Luhačovic


Část 6. Profesionální image

 • Význam českého farmaceutického průmyslu a generických léků pro systém zdravotní péče a hospodářství v České republice (Firma Léčiva a. s.)
  MUDr. Petr Polievka – MBA, odborný asistent generálního ředitele
  Ing. Václav Rejholec – náměstek generálního ředitele pro výzkum a vývoj
 • Sníží marketing a reklama ve zdravotnictví kvalitu poskytované péče?
  Alena Taxová


Část 7. Komerční příloha

 • AZ Respiro Klub
www.mo-je.cz